QSTSSBOYS

Academic weekly plan - الرسالة الاسبوعية

Academic weekly plan - الرسالة الاسبوعية
More details

Qiyam Center

News

Board of Trustees

Mr. Mohammed Ali Al Maadeed

President of trustees board

Mr. Ahmad Mohammed Al Sulaitin

vice president of trustees board

Mr. Issa Ali Al Ansary

Secretary of trustees board

Mr. Mohammed Ali Al Emadi

Member

Dr. Yousif Khalid Al Maslamani

Member

Dr. Yousif Khalid Al Maslamani

Member

Eng. Abdullah Hasan Al Mehshadi

Member

Mr. Salim Rashid Al Marri

Member

Mr. Nasser Ebrahim Buhendi

Member


Board of Trustees